KVALITETSSIKRING OG CERTIFICERING

- SÅ PASSER VI BÅDE PÅ DIT BYGGERI OG HINANDEN

I gamle dage skulle en smed sætter jern sammen, så det kunne holde og virke efter hensigten. Det skal vi egentlig stadigvæk! Men nu skal vi også kunne dokumentere de arbejdsprocesser, som lægger til grund for vores smedearbejde. Derfor sikrer og dokumenterer vi, at stålets egenskaber opretholdes, og at de emner, som svejses og sættes sammen, lever op til de krav ingeniørerne har beregnet.

Hos CPH Steel lægger vi stor vægt på kvalitet, og vi har styr på alle processerne – fra udvikling, igennem produktionen og til levering. Det er vigtigt for os, at vores kunder altid kan have tillid til vores stålkonstruktioner. Denne tillid tester vi løbende gennem egne audits og de efterprøvninger, som certificeringsmyndigheden gennemfører.

Certificeringen dokumenterer, at vi har implementeret et effektivt kvalitetssystem, som er en af forudsætningerne for, at vi kan udføre svejsearbejde og efterfølgende CE-mærke vores stålkonstruktioner efter byggevareforordningen. Vores kvalitetssikring og certificering er din garanti for at arbejdet udføres efter alle givne anvisninger.

CPH Steel er certificeret efter DS/EN 1090-1 EXC1, EXC2 og EXC3 samt ISO 3834-2. Vi dokumenterer vores arbejdsprocesser og har fuld sporbarhed på vores materialer. Det er din tryghed for kvalitet.

 • EN 1090-1: Certificering af stålkonstruktioner for byggevarer
 • ISO 3834: Kvalitetssystem for svejseværksteder

 

Eksempler på stålkonstruktioner og aluminiumskonstruktioner der ifølge dansk lovgivning skal CE-mærkes:

 • Bærende søjler, bjælker og spær
 • Trapper
 • Altaner
 • Carporte og halvtage
 • Vejportaler
 • Stibomme
 • Gang- og cykelbroer
 • Tanker og siloer
  (listen er ikke udtømmende)
DS/EN 1090-1 er en kvalitets- og udførselsstandard, som sikrer, at alle vores procedurer er nøje planlagte. Der er skærpede krav til svejsninger, hvor vores svejseværksted skal opfylde kravene i svejsestandarden DK/EN 3834. Det sikrer, at vi leverer stålkomponenter og stålkonstruktioner med dokumentation, og derved overholder gældende lovgivning. Vores certifikater er udstedt af et akkrediteret 3. part notificeret organ: FORCE Certification.

Vores certificeringen indebærer, at vi kan CE-mærke vores stålkomponenter og stålkonstruktioner til byggeriet i ECX1, EXC2 og EXC3. For at opnå denne certificering dokumenterer vi blandt andet, at:

 • Vores svejsere er certificerede
 • Svejsearbejdet udføres i henhold til godkendte svejseprocedurer (WPS)
 • Der opretholdes sporbarhed på materialerne
 • Vi har en kvalitetshåndbog, der opfylder kravene i DS/EN 1090
 • Der udføres NDT-prøvninger, hvor dette kræves.

 

Vi passer også på hinanden

Alle vores medarbejdere er veluddannede, og vi opretholder naturligvis alle gældende certifikater:

 • Arbejdsmiljø
  Det er vigtigt for os, at vi arbejder korrekt og sikkert, så alle har en god arbejdsplads og afleveres sikkert hjem til familien igen efter endt arbejdstid. Det gør vi ved at have et sikkert arbejde på værkstedet med fokus på blandt andet: udsugning af svejserøg og slibestøv, minimering af tunge løft og korrekt brug af kemi.
 • Varmt arbejde
  Vores smede er uddannede i forebyggelse af ulykker i forbindelse med svejsning og slibning på montagepladser, og de har derfor lov til at arbejde på byggepladser.
 • Truck og teleskoplæsser med gaffel
  Lige så selvfølgelig som kørekortet er, er truck/teleskoplæsser-kortet også for os. Både fordi vi skal passe på hinanden på værkstedet og løfte ting forsvarligt og sikkert, men også for at passe på kundernes emner, så vi kan levere uden ridser.
 • Stillads
  Arbejde i højden kræver, at du har fokus på at passe på dig selv og dine kolleger – og dermed minimere arbejdsulykker og uheld.

Erhvervspris 2018