AT VÆRE PROJEKTLEDER HOS CPH STEEL

PROJEKTLEDERE HOS CPH STEEL: HAR ANSVARET FOR DERES PROJEKTER FRA START TIL SLUT, HAR EN STOR KONTAKTFLADE BÅDE INTERNT OG EKSTERNT OG BYGGER PÅ FORRETNINGSFORSTÅELSE, TEKNISKINDSIGT OG GODE SAMARBEJDSEVNER. MØD NOGEN AF DEM HER:

JENS FORTÆLLER OM SIT ARBEJDE SOM PROJEKTCHEF

Som projektleder hos CPH Steel er du ansvarlig for hele værdikæden i dine projekters gennemførelse – fra tilbudsgivning til fakturering, over indkøb, projektering, produktion og montage. I projektteamet sikrer vi tilfredse kunder og spiller vores kolleger i hele organisationen gode.

Hos CPH Steel har vi et klart mål om, at både kunder og medarbejdere går glade fra en opgave. Der er flere forudsætninger, der danner grobund for succes som projektleder blandt andet: Evnen til at nytænke løsninger – også når opgaverne er komplekse og kræver overblik og handlekraft. Vores projektledernes kontaktflade er stor, derfor er evnen til at bakke op om et positivt arbejdsmiljø absolut betydningsfuld.

Her kan du høre vores projektchef Jens fortælle om sit job og sine forventninger til dem, der arbejder i projektleder-teamet

NIS FORTÆLLER OM SIT ARBEJDE SOM PROJEKTLEDER

Baseret på 30 års erfaring som formand, værkfører og projektleder har PMJs tidligere ejer siden 1. juni 2023 sat sine evner i spil som partner og projektleder her hos CPH Steel.

Som mange af vores andre medarbejdere har Nis sit faglige udspring fra en håndværkeruddannelse, og så har hverdagen og spændende opgaver opbygget en exceptionel viden og ekspertise inden for stålbranchen.

Nis er rigtig skarp på de helt tunge stålkonstruktioner og sætter hver dag sin erfaring i spil til gavn for både vores smede og kunder.

Erhvervspris 2018