Privatlivspolitik

Oplysning om behandling af persondata

Som kunde hos CPH Steel indsamler, registrerer, opbevarer og anvender vi en række oplysninger om dig. Vi er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:

 • at administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler
 • at levere produkter, serviceydelser og oplysninger til dig, som du har anmodet os om
 • at sende dig nyhedsbreve, andet markedsføringsmateriale eller invitationer af fælles interesse
 • at bearbejde din ansøgning
 • at yde generel kundeservice og -support
 • at opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige serviceydelser, herunder websteder, applikationer og produkter bruges samt at foretage evaluering og forbedring heraf
 • at kommunikere med dig om forskellige andre emner
 • at overholde gældende lovgivning

De oplysninger, som vi behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din kontakt til os.

Typer af oplysninger
De oplysninger, som vi primært behandler om dig, er såkaldt almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

Derudover indsamler og registrerer vi:

 • oplysninger som du videregiver til os når du kontakter os via online kontaktformular, e-mails eller telefon
 • oplysninger om dit brug af hjemmesiderne, herunder oplysninger om hvilke sider du besøger og din ip-adresse.
 • transaktionsoplysninger når du køber varer eller serviceydelser hos os.


Særligt om videregivelse og overførsel af dine personoplysninger
Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere eller andre aktører, bl.a. til brug for markedsføring eller netværksbegivenheder (f.eks. konferencer og seminarer) indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Data om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og arbejdsrelateret behov for at opbevare dem til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser eller opgaver, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Sikkerhed
Vi har iværksat en række organisatoriske, tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine persondata imod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang.

Dine rettigheder
Ifølge databeskyttelsesloven har du en række rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi behandler om dig.

a) Oplysningspligt
Vi har pligt til at oplyse om hvilke persondata, der indsamles, formålet med indsamlingen, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår de slettes.

b) Ret til at se egne persondata (Indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som virksomheden opbevarer om dig.
Ved ønske om indsigt rettes henvendelse til os. Svarfristen kan være op til 4 uger.

c) Korrektionsret
Du har ret til at få urigtige oplysninger vedr. dig selv rettet.
Henvendelse sker til os med oplysninger om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes.

d) Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

e) Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.

f) Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine persondata.

Klagemulighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at virksomheden ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Kontaktoplysninger
I relation til ovenstående kan henvendelse ske til:

CPH Steel A/S
Vesterlundvej 5
2730 Herlev

Telefon: +45 3510 7000
E-mail: kontakt@cphsteel.dk
CVR: DK 31767024

Erhvervspris 2018