ET MÅLBART TRIVSELSPROJEKT

Med bevilling fra Velliv Foreningen

CPH Steel er en vækstvirksomhed. Vi identificerer os i høj grad med iværksætterkulturen, hvor beslutningsprocesser er korte og organisationen flad. Vores nuværende størrelse og det faktum, at vores medarbejderhold kommer fra to forskellige virksomhedskulturer – PMJ og CPH Steel – betyder, at den virksomhedskultur vi tidligere har taget som en selvfølge, skal have fokus og hjælp for at bestå og udvikle sig, i takt med at virksomheden vokser.

EN ENESTÅENDE ARBEJDSKULTUR

CPH Steel er et helt unikt sted med en enestående kultur, som vi er meget stolte af. Det er ekstremt vigtigt for os, at passe og pleje vores kultur, så den også fremadrettet forbliver en vigtig del af vores DNA.

Når virksomheder vokser og udvikler sig, trækker det veksler på alle involverede, lige som det skaber grobund for stolthed og succesoplevelser.

I Straten af 2023 blev vi, gennem vores forsikringsagent, gjort opmærksom på, at vores pensionsselskab ”Velliv” bruger sit overskud via ”Velliv Foreningen” hvor de blandt andet arbejder på at understøtte mental sundhed og trivsel på danske arbejdspladser.

Vi ansøgte en pulje hvor der kunne opnås støttet til trivselsprojekter med fokus på mental sundhed. Vi har været så heldige/dygtige at have modtaget en flot bevilling fra Velliv Foreningen.

CPH smed Lea

ET MÅLBART TRIVSELSPROJEKT

Lige nu i gang med den øvelse, der handler om at gøre vores trivsel målbar – vi skal fange det ”runde”, følelserne og fornemmelserne og gøre det målbart.

Når vi har et overblik over, hvordan det ser ud med vores trivsel lige nu, skal vi i første kvartal af 2024 igangsætte konkrete projekter, der skal sikre at CPH Steel bliver ved med at være et fedt sted at arbejde og at den mentale trivsel bliver noget vi fremover har på vores agenda.

Projektet skal sættet fokus på alt det vi gør godt og er stolte af – og så skal vi ”bare” sikre mere af det – så CPH Steel bliver en endnu federe arbejdsplads.

Bevillingen fra Velliv gives med en klausul om, at vi skal dele vores erfaringer til glæde, indsigt og inspiration for andre virksomheder der også ønsker at sætte fokus på det mentale arbejdsmiljø. For at sikre projektet har fuld fokus og de allerbedste vilkår har vi entreret os med Anne Hørsted fra Improve Business – Anne og hendes team kommer til at følge os det næste halve år – og vi glæder os til at delagtiggøre jer i vores resultater.

DETTE KAN VI OGSÅ…

VORES PROJEKTER

Vi har stor erfaring med opgaver inden for stål, rustfrit stål og metalbearbejdning, og vi vil løbe stærkt for at skabe de tilpassede løsninger, som tegnestuer, designere eller entreprenører efterspørger.

JULEFERIE 2023

I år har vi besluttet at holde lukket mellem jul og nytår og vil først være tilbage på fabrik og kontor tirsdag den 2. januar 2024. Har du noget der skal regnes på eller produceres inden vi lukker ned, så er det ved at være.

KØB AF PMJ

I dag er flere måneders arbejde bag lukkede døre kulmineret med offentliggørelse af CPH Steel A/S Steels opkøb af PMJ. Alle medarbejdere mødte hinanden til fælles frokost hos CPH Steel i Herlev

Erhvervspris 2018